משפט יומי 27 בפברואר

"אחדות אין פירושה אחידות. באו.איי. אנו לומדים כי ביכולתנו שלא להסכים עם אנשים אחרים בנושאים חשובים, ועדיין להיות חברים תומכים."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 93

מתן שירות באכלני-יתר אנונימיים לימד אותי דברים רבים. החשוב מכולם הוא אולי העובדה, שאני מסוגלת לאהוב ולכבד מישהו בעל השקפה שונה משלי. אנחנו חברים באותה חברותא;  אנו שותפים לאותה כפייתיות. שנינו מנסים לעשות את המיטב עבור או.איי., ויש ביכולתנו "להסכים שלא להסכים". באמצעות או.איי. למדתי שייתכן להיות בעל דעה שונה לגבי נושא מסוים, מבלי לפגוע בידידות שבינינו. העובדה שמישהו אינו מסכים איתי, אין פירושה שאותו אדם אינו אוהב אותי, או אינו רוצה בידידותי. אני לא חייבת לקבל זאת באופן אישי.

מצפון הקבוצה שלנו מחליט לגבי נושא מסוים. אם אינני מסכימה להחלטה המתקבלת במצפון הקבוצה, אני יכולה ללמוד לחיות איתה. אני מאמינה שטובת או.איי. ככלל עומדת בראש מעייניהם של האחרים, ושאני יכולה ללמוד מזה משהו.

אני יכולה ללמוד שלא רק שקיימות דעות שונות משלי, אלא שהן עשויות להיות נכונות.