משפט יומי 267

למנוע את הנפילה האפשרית

לעולם אסור לנו לחשוב שההחלמה בכיס שלנו. עלינו לעשות פעולות במהלך היום על מנת לחזק את ההחלמה

נשאלת השאלה: אילו הפעולות  שעלינו לעשות על מנת לא לחזור למחלה הקשה?.

אל לנו לדבוק  בדרכים נושנות, ולסרב לקחת חלקים מסוימים של התכנית.

הכוח העליון שלנו מושיט לנו כלים להחלמה וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את הידיים שלנו, לתפוס בחזקה את הכלים האלו ,ולהשתמש על בסיס יומי.

העצלות והדחיינות הם אויבי ההחלמה אל לנו להתעצל ולפעול במהלך היום כדי לשמור על ההחלמה, לצלצל למאמן וחברים, לכתוב תכנית אוכל , לקרוא על בסיס יומי, לתכנן את הפעולות היומיות לעשות חשבון נפש יומי בכל סוף יום.

נפילה רגשית ונפילה באוכלת מרמזת שלא פעלנו על פי התוכנית המוצעת ויש לערוך בדיקה היכן עלינו לפעול מחדש.

הפעלת רצון עצמי ואי קבלת התנאים של התוכנית הם מתכון לנפילה , אנו מחלימים כשאנו מוותרים על כוח רצון ומפעילים כוח עליון.

בדרך כלל נפילות קורות בגלל שרופפנו את עבודת התכנית ואנו עושים פחות ממה שעשינו פעם.

החלמה תלויה בהתמדה ובמאמץ מתמשך. מי שעושה היום מה שעשה  יקבל היום את מה שקיבל אתמול.

יש שני עמודי תווך בהחלמה שעלינו לבדוק: א. קשר הכרתי בזמן אמת עם אלוהים, והפעלת רצונו ולא רצוני בכל רגע ורגע של חיי ב. מתן שירות.

לאלה עלינו להוסיף את עבודת עקרונות 12 הצעדים, עשיית הכלים ומה שחשוב מכל כנות וכניעה.

"מי שעושה בכנות את צעד 3 אינו יכול שלא להחלים".