משפט יומי 49

"ענווה אמיתית לגבי פגמי האופי שלנו, מביאה איתה קבלה."


–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 51

אני רואה את תכונות האופי שלי כאילו הם דומים למערכת שמע. כשהתכונות מתונות, בקרת הקול נמצאת באמצע. כשהתכונות חורגות מכלל פרופורציה, הן הופכות לפגמי אופי. למשל הערכה עצמית. אם עוצמת הקול גבוהה מדי, אני חווה יהירות. אם עוצמת הקול נמוכה מדי, אני סובלת מבעיות של חוסר הערכה עצמית.
אם להיות ענווה, עליי להודות בכך שפגמי האופי שלי לא יוסרו לעולם, אבל הם יכולים להתמתן. הכוח העליון שלי יכול למתן אותם כל עוד אני לא נוגעת בבקרת הקול. ענווה פירושה שאני יודעת שהדברים האלה ימשיכו לצוץ, וחלקי הוא לבקש מאלוהים שיחזיר אותי לאיזון.