משפט יומי 47

"העובדה שאלו לא הביאו לנו אושר, בוודאי נבעה מכך שהיינו שמנים (או הרגשנו כך). אם רק נוכל להגיע למשקל המושלם, חיינו יהיו מושלמים."

–          שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 3

התחלתי להיות בהימנעות אחרי הפגישה הראשונה שלי, והייתי במשקל נורמלי אחרי שישה חודשים. התעלמתי מן ההיבטים הרגשי והרוחני של התוכנית, מתוך מחשבה שבסופו של דבר אגיע אליהם. איבדתי את ההימנעות שלי, אבל התחלתי להיות שוב בהימנעות וידעתי שההחלמה חייבת להיות יותר מאשר דיאטה או משקל "נורמלי".

אף אחת מן הבעיות שלי לא נעלמה כשהייתי במשקל נורמלי. אני חשבתי שלאנשים שמשקלם נורמלי אין בעיות, וקינאתי בהם. כעת אני מבינה שאנשים "נורמליים" מטפלים בבעיות, במקום לדחוס אותן באמצעות האוכל. בעזרתו של הכוח העליון שלי, גם אני יכולה להחלים.