המסורת התשיעית

"או.איי. בתור שכזאת, לעולם לא תאורגן, אולם אנו יכולים ליצור מרכזי שירות וועדות האחראים ישירות כלפי אלה שאותם הם משרתים".

חברים חדשים המגיעים לאו.איי. מנידים לעתים בראשם ואומרים, הקבוצה הזאת אינה מאורגנת.  ואמנם, המסורת התשיעית מעודדת אותנו להישאר חופשיים ככל האפשר מבירוקרטיה הנוטה להיווצר בארגונים אחרים.

מכיוון שהמטרה העיקרית שלנו היא מסירת מסר ההחלמה המבוסס על עקרונות רוחניים, קבוצות או.איי. שואפות לפנות זמן רב ככל האפשר מהפגישה, כדי להתמקד בהתחלקות בניסיון ובתקווה ולשים דגש על החברותא ולא על הארגון.  זו הסיבה שאנו משאירים בפגישה זמן מועט להצבעה בנושאים שונים, למסירת דיווחים, ארגון אירועים וכו'.
במקום זאת, אנו מתמקדים בהתחלקות בניסיוננו, בכוחנו ובתקוותנו, ובלמידת הצעדים והמסורות.

לכן, מסורת זו היא למעשה הסיבה לקיומם של גופי השירות, כמו קבוצות הקישור, טיפול בענייני מידע לציבור, הפעלת משרד שירות, תכנון אירועים מיוחדים, תרגום והפקת ספרות של או.איי. והדפסת עלון ועיתון. גופי שירות אלה כן מאורגנים.  קבוצות הקישור בוחרות את בעלי התפקיד וקובעות כללים שעל פיהם הן פועלות. כל קבוצה שולחת לקבוצת הקישור שלה נציג כדי לעזור בניהול העניינים, לקבל היזון חוזר על בעיות קבוצתיות ולקבל דיווח לגבי העשייה של קבוצת הקישור. גופי השירות אינם מכתיבים הוראות, אלא מקבלים הנחיות מלמטה, מהקבוצות שמינו אותם.

המסורת התשיעית עוזרת לנו לא לשכוח שאלוהים הוא הסמכות העליונה ואנו שואפים להבטיח שלא יווצר באו.איי. מבנה עוצמה ארגוני.  לא ניתן להנחית כללים מלמעלה ולא ניתן להשעות חבר או קבוצה של או.איי.  נכון שהדבר גורם לפעמים לאי סדר, אך שמירה על המסורות והיעדר מבנה ארגוני נוקשה, הם שמעניקים לקבוצות את אופיין. הדבר מונע מחברים או קבוצות לשלוט על חברים אחרים או קבוצות אחרות. אמנם מרכזי השירות שלנו יכולים להוציא מרשימת הפגישות שלהם קבוצות שמתעלמות באופן עקבי מן המסורות שלנו, אולם לא ניתן לקנוס קבוצה או לתת לה הוראה להתפרק. הקבוצות אינן פועלות באישור כלשהו מהשירות העולמי או ממישהו אחר, אלא להיפך. השירות העולמי מקבל את סמכותו מאלפי קבוצות או.איי.

ברחבי העולם, שפועלות לפי התקנון העולמי והמסורות של או.איי. נכון ש"חוסר ארגון" עלול לגרום לכך שהפגישות לא תמיד מתקיימות בצורה מושלמת או חלקה ולמרות שהקבוצות עושות לפעמים שגיאות, רובן מצליחות לשרוד ולמעשה אנו מוצאים כי אנו יכולים ללמוד משגיאות אלה ולהתחזק מהן.  עם זאת, המבנה הרופף מחייב אותנו להישמע למסורות ולשמור עליהן כדי שישמרו על החברותא.   בכל מקרה שאנו רואים שמסורות מופרות, יש להרתיע על כך, גם במחיר ספיגת דברי ביקורת מאחרים. אולם אין לנו שום דרך לכפות את דעתנו.

קיומה של המסורת התשיעית אין פירושה שהקבוצות אינן יכולות לקבוע קווים מנחים להתנהגות בפגישות כמו למשל, איסור עישון או גיבוש פורמט שלפיו מתנהלת הפגישה. כמו כן, בכל מקרה שמתעוררות בעיות או שאלות, הקבוצה יכולה לקיים פגישת מצפון.

כאכלני יתר, כולנו חיפשנו את הסדר בכללים ובמבני עוצמה.  באו.איי. גילינו את החופש מהם ונוכחנו שהדברים מתבצעים בדרך הטובה ביותר כאשר הארגון הוא מזערי.  כאשר אנו בוטחים בכוח העליון שלנו במקום במבנה ארגוני כלשהו, אנו יכולים לקבל על עצמנו אחריות לחיים שלנו ולחברותא של או.איי. שבה אנו מחלימים יחד.

> חזרה ל-12 המסורות