המסורת הרביעית

"כל קבוצה צריכה להיות עצמאית, פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על או.אי. ככלל".

המסורת השלישית שלנו אומרת שאין שום דרישות לחברות באו.איי. פרט לרצון להפסיק לאכול באופן כפייתי. מכאן אנו מבינים שכיחידים אנחנו אחראים לעצמנו וחופשיים לעבוד או לא לעבוד את תוכנית 12 הצעדים.  הדבר נכון גם לגבי קבוצות או.איי.

המסורת הרביעית נותנת להן את הזכות ואת האחריות לפעול כפי שהן מוצאות לנכון, ללא השפעה חיצונית.  לכן, שום קבוצה אחרת או גוף שירות של או.איי. לא יכולים להכתיב נהלים או פעולות לקבוצה.  עצמאות זו נכונה כל זמן שהקבוצות אינן עושות דברים העלולים לפגוע בקבוצות אחרות או באו.איי. ככלל.

המסורת הרביעית נותנת לכל קבוצה את החופש לעשות את הטוב בשבילה, לבחור את מקום המפגש, הזמן, הפורמט והנהלים שלה.  כל קבוצה מקבלת את החלטותיה ועושה את שגיאותיה ללא שום התערבות מכל גוף שהוא, מלבד ממצפון הקבוצה עצמה.

בעקבות זאת קורה, למשל, שכאשר חברים מבקרים בקבוצות רחוקות, הם נתקלים לפעמים בקבוצה המארחת בדברים מוזרים שאינם מובנים להם, אך עד מהרה הם מגלים שבכל הפגישות ברחבי העולם פועלת או.איי. באווירה המקדמת החלמה מאכילה כפייתית, באמצעות שנים עשר הצעדים ושתים עשרה המסורות.

העצמאות כוללת רק נושאים שלא משפיעים על קבוצות אחרות או על או.איי. בכלל.

מהם אותם הדברים היכולים להשפיע על כל החברותא של או.איי.  ?
1.    קבוצות שאינן משתמשות בשנים עשר הצעדים ובשתים עשרה המסורות כבסיס לפגישותיהן.
2.    קבוצות המאפשרות לויכוחים בפגישות לגבור על התחלקות בהחלמה.
3.    קבוצות הנשענות בקביעות על קבוצה קטנה של חברים שינהיגו אותן, במקום לסמוך על אלוהים שינחה אותן על פי מצפון הקבוצה.
4.    קבוצות שהסכימו לקבל מקום ללא תשלום שכר דירה, או אפשרות לקבלת שירותים אחרים בחינם מאנשים או מוסדות מחוץ לאו.איי.
5.    קבוצות שהסכימו על הקראת ספרות שלא אושרה על ידי או.איי. או דנו בנושאים חיצוניים.

אלה הם רק חלק ממקרים היכולים להשפיע על או.איי. ככלל  אפשר להביא עוד דוגמאות רבות.

כאשר קבוצה מפירה אחת מן המסורות, זה קורה בדרך כלל בגלל שלחברים אין מספיק ידע עליהן, ולא בגלל שהם בוחרים להתעלם מהן.

אך במקרים שהקבוצה מפירה את המסורות, מתעוררות בדרך כלל בעיות. חברים נושרים, ההתלהבות מתדלדלת והמשך קיומה של הקבוצה בסכנה.

כיצד אנו פועלים כאשר אנו נתקלים במקרה של הפרת מסורות?
כאשר קורה דבר כזה חייבים חברי או.איי. הבקיאים במסורות לידע את הקבוצה שהיא פועלת בניגוד למסורות, לאתר את מקור הבעיה במסורת שהופרה ובעזרת מצפון הקבוצה להחזיר במהירות האפשרית את הקבוצה למסלול.

במקרים קיצוניים, כאשר קבוצה מסרבת לפעול בהתאם לעקרונות או.איי., ניתן להוציאה מרשימת הפגישות. אולם נקיטת פעולה זו צריכה להיעשות רק אחרי בירור ובדיקה קפדניים. קל מאוד להשתמש

בכוח הרוב כנגד קבוצות במיעוט וקל גם לתת לרגשות ולעימותים אישיים להשפיע על החלטה שלא לכלול ברשימה פגישה מסוימת. כשזה קורה, מופרת המסורת הרביעית ואחדות החברותא סובלת מכך.

עצמאות פירושה גם שקבוצות או.איי פועלות ללא השפעה מבחוץ. בדרך כלל מספקים ארגונים או מוסדות כמו כנסיות (מדובר על פגישות בחו"ל), בנייני משרדים, בתי חולים, בתי ספר וכו', את מקומות המפגש לקבוצות. הקבוצות צריכות אמנם להתאים עצמן לחוקי המקום בנושאים כמו:  עישון, רעש, שכר דירה וניקיון, אבל גורמים אלה הם מחוץ לאו.איי. ולכן אינם יכולים להגביל את זכויות החברים להתבטא בפגישה או להגביל את החברים רק לאנשי כנסיה, עובדי החברה או חולים בבתי החולים, כי או.איי. חייבת להיות פתוחה לכל אדם הרוצה להפסיק לאכול באופן כפייתי.

במשך השנים התבגרה החברותא ולמדה כי אם ברצונה לשרוד, עליה לחיות על פי המסורות ולשמור בשלמות על תכנית ההחלמה בת שנים עשר הצעדים.  בגרות זו הביאה גם לפתיחת קבוצות או.איי. עם דגש מיוחד כמו: לנשים, לגברים, לצעירים, לאלה הנמצאים בנפילה, לאלה שהגיעו למשקל היעד וכו'.  קבוצות אלה אמנם עצמאיות לקיים פורמטים לפגישה המתאימים לצרכיהם המיוחדים, אבל החברות בקבוצה פתוחה לכל האכלנים הכפייתיים, ויש לתת לכל חבר הזדמנות להתחלק ולהשפיע על הדרך שבה מתנהלת הפגישה.

החיים על פי המסורת הרביעית מאפשרת לכל קבוצה את החופש למצוא את דרכה וללמוד מניסיונה. כמו כן, אנו לומדים לקבל את עזרתם של אנשים אחרים, קובעים גבולות חיוניים לעצמנו ולקבוצות שלנו, מבטאים את עצמנו בצורה פתוחה, מבלי לדרוש שהאחרים יקיימו את צרכינו בדרך העלולה להזיק להם.

> חזרה ל-12 המסורות