המסורת האחת עשרה

"מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת. עלינו לשמור תמיד על אנונימיות אישית בדפוס, ברדיו, בסרטים, בטלוויזיה ובשאר אמצעי התקשורת הציבוריים."

עיקרון רוחני – אנונימיות.

שמירה על האנונימיות מלמדת הקשבה ומתן כבוד לאחר.

אין פרסום – אין צורך להתגאות.

לי לספר על עצמי מספיק על מנת להעביר את המסר. לא צריך להעביר יותר מדי מידע.

עלי לעבוד את התוכנית על בסיס יומי.

זוהי תוכנית של התפתחות על בסיס יומי

חזרה ל-12 המסורות > https://www.oa-israel.org/12-traditions